Sajtóanomáliák… avagy a hazudozás és részrehajlás ártó „művészete”

2019.08.14.
Stofi01
Az újságírás tehát nem egyszerű a maga egyszerűségében, mert az újságíró nem azt írhatja le, amit lát, hanem azt, ahogyan látnia és láttatnia kell. Ugyanakkor vannak egyéni lehetőségei is, hiszen, az, hogy miként interpretálja például az eseményeket, hogyan színezi ki, az már az ő dolga, mint az is, hogy milyen írói stílusban, melyik irodalmi műfajt használja.

Megjelent a Pápáajárás Csíksomlyón... című könyvem

2019.08.04.
Stofi01
Megrendelhető a messengeren és e-mail címemen:
stoffangyorgy44@gmail.com
A könyv ismert okok miatt kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Hunyadi-szobor Belgrádban… (karcolat)

Szomorú lett a mennyei kávéház, hiszen nemrégiben egy hősi temetőt gyalázott meg a Magyarországot megszálló egyik hatalom, majd a római pápa látogatásával alázták meg a székelyeket, most meg Hunyadi Jánost gúnyolták ki a legmagasabb állami szinten.

Liberális illiberalizmus vagy illiberális liberalizmus? – Interjú Stoffán Györggyel

2019.07.19.
Stofi01
Sokszor ért efféle ostoba vád, de kijelenthetem, hogy nem vagyok antiszemita. Tehát, nem azért utálok valakit, mert zsidó, hanem azért, ha szar ember. Hogy ebből a fajtából milyen irányból jönnek többen, azt mindenki döntse el. Prohászka egyszer azt írta néhány zsidóra vonatkoztatva, hogy „Ti férgek!” Ma ezzel támasztják alá Prohászka Ottokár mély antiszemitizmusát, mondjuk figyelmen kívül hagyva, hogy a nagy püspök 1927-ben halt meg. Nos, azt azonban elfelejtik megírni, hogy kikről is írta a nagy püspök hogy „férgek”? Azokról, akik a székesfehérvári rabbit le akarták váltani, mert a rabbi megfeddte őket a Tóra alapján, amely azt írja: ne fogadjatok el kamatot, éljetek tisztességesen. Tehát, azokról írta, akik a vallási parancsokat megszegve saját papjukat akarták elcsapni, mert a rebbe az Írás igazságaira hívta fel a figyelmüket.

Stoffán György: Csíksomlyó után… (zarándok-gondolatok)

2019.06.09.
Stofi01
Felemelő, de nem váratlan a tény, miszerint Csíksomlyó az maradt, ami volt. Magyar Mária-kegyhely, ahol a keresztény magyar nemzet találkozik Istennel. Idén is így volt ez. Megtelt a Nyereg a hívő magyarok seregével, akik a Szentlélek eljövetelének ünnepét ülték, „Máriát látni” jöttek Isten szent ege alá, hogy eleget tegyenek őseink fogadalmának.

Stoffán György: MVSZ tűz alatt a Fidesz, a kormány és a nemzeti sajtó – célkeresztben Bayer és Huth

2019.06.08.
Stofi01
A Magyarok Világszövetségének nevezett, összeesküvés elméleteket gyártó nyugdíjas klub, régi jó kommunista módszerek szerint tűz alá vette a nemzeti sajtó munkatársait, s immár Bayer Zsoltot, Huth Gergelyt is keményen támadja internetes oldalán

Avram Iancu utódai meggyalázták a magyar hősi temetőt…

2019.06.07.
Stofi01
Miért nem érti? Miért nem akarja érteni az erdélyi és a hazai főpapság, hogy a pasztoráció nem azt jelenti, hogy megvezetjük a híveket? Nem azt jelenti, hogy kötelezően – hitükre apellálva – elhitetjük, hogy a pápalátogatás az ő érdekükben, miattuk történt!!! (Igazolta-e ezt Jászvásár vagy Balázsfalva?) Hol van a Szent László-i kereszténység, amelyben a magyarság jövője biztosíttatott a Szentszékkel szemben is?

Itt járt Bergoglio – A székely szentek, „nem boldogok”…

2019.06.07.
Stofi01
Hossu Iuliu püspök életútja is viharos volt, ám a magyarok elleni atrocitások, gyilkosságok egy része is az ő, és püspöktársai buzdítására történtek. Bűne az volt, hogy nem állt át az ortodox egyházba a második, általa is helyesnek tartott román megszállást követően, ám nem számított arra, hogy a román ortodox egyház a kommunistákkal (is) lepaktál és saját egyházához való hűsége miatt megbüntetik. Hiszen a román terjeszkedés egyik irányítója, kidolgozója volt.

Stoffán György ünnepi beszéde június 4-én

A Vatikán kiegyezett az új uralkodókkal, ezért a Felvidéken minden magyar püspök helyett tót püspököket neveztek ki, így máig nincs magyar püspöke a volt Észak-Magyarország magyarságának. Délen és Erdélyben számos vértanúval gyarapodott az egyház, mert nem hallatta szavát Róma… de elismerni sem óhajtja a Szentszékhez és a nemzethez hő papok áldozatát. 

Csíksomlyó is elesett! - „Menjünk együtt Máriához” – vagy, jöjjön ide Mária!?

2019.05.30.
Stofi01
„Akkor járunk együtt, ha megtanuljuk megőrizni gyökereinket és családunkat, amikor törődünk gyermekeink és felebarátunk jövőjével” – írja, és ez arculcsapása annak a nemzetnek, amelynek legutóbbi száz esztendeje sem szólt másról… mert meg akarta őrizni gyökereit, nyelvét, hitét és gyermekei jövőjét.

Ezeket a cikkeket olvastad már?