Beszélgetés mise után… Balatonfűzfőn

Stofi01

Balatonfűzfő nemrégiben, mint a mai önkormányzatiság állatorvosi lova vonult be a köztudatba. Hiszen minden, ami rossz és a hozzá nem értésből, cezaromániából, hatalomvágyból ered, megtalálható az amúgy a Balaton kapujának nevezett kisvárosban, ami nem nagyobb, mint egy nagyobbacska falu… ám, annál zűrzavarosabb. A volt polgármestert nem ismertem korábban, ám, amikor néhányan azzal vádolták meg lapomat a Nemzeti Naplót, hogy Fidesz-ellenes, hogy a volt fűzfői polgármester pénzért bérelt föl arra, hogy zavart keltsünk a „faluban”, kezdett érdekessé válni számomra az a folyamat, amely ott játszódik. E folyamatban az embertelen rosszakarat, a gazdasági érdekek és a jellemhibák sorozata is fellelhető, hiszen politikai érdekek csaptak össze, s mint tudjuk, a pártoskodás a legnagyobb métely, amely ma hazánkat veszélyezteti. Különösen akkor, amikor a Balaton került a politikai ellenség látókörébe, mert ahol sokan vannak, ott lehet megkeverni a legjobban a fekáliát. Ma, a felszínesen Fideszes füredi, a „volt Jobbikos” Almádi-i polgármester és a polgármesteri babérokra vágyó fűzfői „iskolaigazgató” éppen olyan labilis pont, ha a 2022-es választásokat tekintjük, mint a bukott, de még jelenleg a polgármesteri széket magáénak tudó fűzfői polgármester asszony.  

Nos, mise után, a templom előtt találkoztam Marton Bélával, Balatonfűzfő korábbi polgármesterével. Őt az egyik oldalról azzal támadják, és támadták, hogy MSZP-s… - volt. A másik oldalról pedig azzal, hogy kilépve az MSZP-ből, a KDNP-be lépett, hiszen katolikus, magyar-érzelmű és szociális érzékenysége is nagy. Azt a stílustalanságot és magyarellenességet, amelyet az MSZP produkált, normális ember párt-függetlenül is zsigerből elutasítja.

Egy kávé mellett beszélgettünk Fűzfő jelenéről és jövőjéről…

 Ön szocialista, nemzeti, vagy mit vall magáénak?

 • Valóban voltam MSZP-tag, mint a legtöbb idősebb, ma már kormánypártivá lett polgár, vagy éppen kormánytag, akik többnyire inkább MSZMP-tagok voltak. A kormányt sem vádolhatja senki azzal, hogy ugyanaz az elv vezérelné őket, mint 1990-ben, Trianon 70. évfordulóján, vagy II. János Pál látogatás idején… A tisztességes magyar ember nem forgatja a köpönyegét hetente, de azt nem vitathatja el senki, hogy bárkinek is megváltozzék a szemlélete bizonyos dolgokat újraértékelve! Én maradtam – ma már nem használatos a megnevezés a hazai politikában –, magyar keresztény-szocialista… de sajnos ilyen párt ma nincs.
 • Ön indul-e az októberre kitűzött időközi választásokon? S, ha igen miért vállalja a megmérettetést oly sok lejárató hónap után is?
 • Arisztotelész egyszer azt mondta, hogy nem érdeklik a rágalmak és vádaskodások, amelyeket a háta mögött mondanak róla az emberek. „Ha nem vagyok ott, akár meg is verhetnek…” de komolyra fordítva a szót. Vádolni, hazudozni lehet, de az én kezemhez soha nem tapadt egyetlen fillér sem, amelyet törvénytelenül szereztem, vagy tett, amelyet a város érdekei ellen cselekedtem volna. Nekem mindig a város és annak lakossága volt az első. A politika és a gazdasági érdek azonban mindenre képessé teszik az embereket. Az embertelenségre is. És ez egy ilyen kis városka esetében nagyon szomorú.
 • Ön hangadója volt annak, hogy álljon fel az egy éve megválasztott testület, s legyen időközi választás. Ezt sokan úgy értékelik, hogy vissza akar kerülni a polgármesteri székbe…
 • Én lettem volna a legboldogabb, ha erre nem kell sort keríteni. Ám, a jelenlegi polgármester asszony működése a várost működésképtelen helyzetbe hozta. A személyes érdekek, a baráti kör kiszolgálása, a törvények semmibe vétele, az okirat hamisítás, a város kasszájának kiürítése olyan jellemzőek voltak itt is, mint mindenütt, ahol úgynevezett független jelöltek nyerték a polgármesterséget. Mindig vannak bölcsek, akik egy-egy választás előtt azzal a jól bevált szöveggel állnak elő, hogy változást akarnak. Nos, meg lehet nézni több várost, települést… itt is ugyanaz történt az elmúlt majd egy év alatt, mint azokban a városokban. Mert alig néhányan bedőltek az újat, változást akaró jelöltnek… Csak itt megtettük azokat a jogi lépéseket is, amelyek ezeknek a törvénytelenségeknek és etikátlanságoknak az elejét tudják venni. Akkor tettünk volna az eskünk ellen, ha ezt az ámokfutást hagyjuk továbbra is ebben a mederben folyni.  Fájó szívvel, de így kellett tennem, tennünk. Annyit azért meg kell még jegyezni, hogy a feloszlatást minden képviselő és a polgármester is támogatta szóban, majd az azt követő ülésen hárman valamiért mégsem szavazták meg a képviselő-testület feloszlatását. Nem az első ilyen eset volt, amikor a korábban adott szót nem követte a tett - részükről.
 • Azt tudom, hogy feljelentették a polgármester asszonyt…
 • Aki törvénytelenséget észlel, annak ez a kötelessége. Nem egy ügyben folyik nyomozás ellene. Igaz, ő is tett feljelentéseket, amelyeket rendre elutasít a nyomozó hatóság, ügyészség. Rajtam nem tudtak fogást találni, mert soha nem adtam rá okot. Viszont a jelenlegi polgármester esetében bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás több ügyben, és hamarosan vádemelés is várható. A mostani polgármester és az ő körei azzal indították a működésüket, hogy a volt önkormányzatot be akarták sározni, és engem, mint volt polgármestert, de aktív képviselőt el akartak takarítani a testületből. Úton útfélen, boltban, strandon, benzinkúton visszahallottam, hogy addig nem nyugszanak, amíg nem kattan rajtam a bilincs. Ez nem sikerült… Annyi viszont, sajnos sikerült, hogy a helyi születésű, minden ízében fűzfői jegyzőt koholt rágalmakkal eltávolította. A hivatal pénzügyi vezetője, települési főmérnöke, több hivatali dolgozó inkább önként távozott, mintsem a kaotikus vezetés mellett elszenvedje a további megaláztatásokat, a sorozatos, felesleges, sehova sem vezető napi konfliktusokat. A volt jegyző legfőbb „ bűne” az volt, hogy rendszeresen tájékoztatta a testületet a testületre tartozó dolgokról és felhívta a figyelmet a törvénytelenségekre. Nagy esélye van annak, hogy a folyó munkaügyi perben a jegyző nyer, és vagy visszahelyezik az állásába, vagy több tízmilliós kártérítést varrnak az önkormányzat nyakába egy összeférhetetlen vezető miatt. A távozók száma már a működőképesség határáig csökkent a hivatalban, amit sajnos a lakosok, mint ügyfelek is érezni fognak hamarosan, ha még nem is érzik. A bizalmatlanság olyan szintre jutott, hogy a polgármesteri iroda kipárnázott ajtaját is be kellett deszkázni…

A polgármester asszony abban a hitben kezdte el a munkálkodást, hogy a képviselő-testület feladata a polgármester feltétel nélküli támogatása. És ez volt az elvárása a jegyző felé is. Mivel a törvényesség őre nem hagyhatta szó nélkül a nyilvánvaló törvénytelenséget, ezért mennie kellett.

A veszélyhelyzetben mutatkozott meg leginkább a vezetői szerep sajátos értelmezése. Ebben az időszakban nem konzultált a képviselőkkel, utólagosan, rengeteg levél után kaptunk csak tájékoztatást a meghozott döntésekről. Ezek előnytelen szerződések, ingatlan bérbe adás, nem megalapozott számlák kifizettetése, ügyvédi megbízások voltak. A tobruki strand-parkoló fáinak kivágása sem a testület döntése szerint valósult meg, ráadásul tizenkilenc fa nem is a szerződés szerint lett kivágva, további egymillió forintos, indokolatlan költséget okozva a településnek.

A csaknem harmincmilliós fűtéskorszerűsítési pályázatot nem sikerült benyújtani a művelődési központra, mert a tervek határidőre nem készültek el.

A közelmúlt aktuális eseménye, hogy a zárt ülés anyagainak nyilvánosságra hozásával szintén sérült a törvény, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni.  Szintén aktuális, hogy a balatoni iszap, zagy kitermeléséhez új zagyterek kellenek, a régieket pedig fel kell újítani. A legutóbbi bizottsági ülésre Balatonfűzfőn folyamatos üzemeltetésű zagytér tudomásul vételét kérte a testülettől. Ez vállalhatatlan, hiszen ez nagyon megterhelné a település környezetét. Kellemetlen szaghatás keletkezne, megnövekedne a rovarok, szúnyogok száma, a zagyot be kell keríteni, csúnya látvány is lenne, és jelentősen megnövekedne a balesetveszély is a több méter mély zagy megjelenése esetén.

Veszélybe került a tervezett házi orvosi rendelő megépítése, ezért a fűzfő-fürdői lakosoknak a tobruki rendelőbe kell majd menni házi orvoshoz.

Most új választás lesz, s remélem, letisztul minden, kiderül ki, mit hibázott és kinek ad lehetőséget a város lakossága arra, hogy békés, szeretetteljes és újra megvesztegethetetlen, szolgálatot teljesítő városvezetés legyen. 

 • Ön indul a polgármesteri székért?
 • Nekem olyan hosszú távú, de néhány megvezetett választó miatt félbeszakadt városfejlesztő programom van, amelyhez sok idő, és a választópolgárok teljes bizalma kell. Települési képviselőként minden bizonnyal megmérettetem magam. Polgármesterként csak akkor indulok, amennyiben nem találok olyan polgármester jelöltet, akit támogathatok, programjával azonosulni tudok, személyét az eddigi tevékenysége alapján is nyugodt lélekkel tudom ajánlani a közösségnek. 
 • Milyen színekben indul?
 • Engem ismer a város, ismerik az emberek a munkámat, a munka-, és teherbírásomat, tudják, hogy soha nem ígértem olyat, amit nem tudok vagy nem is akartam volna megtenni. Nem szeretem a pártoskodást, mert az ellentéteket szül, semmi mást. „Emberi színekben” indulok, hogy a település végre jó egészségügyet, megfelelő orvosi rendelőt, kikötőt, normális kereskedelmi lehetőségeket, járható utakat, és – újra mondom – egy törvény-, és polgártisztelő, megvesztegethetetlen önkormányzatot tudhasson magáénak. Ezért Marton Bélaként indulok, hogy amit a néhány félrevezetett választó miatt félbehagytam, azt folytathassam és befejezhessem. Ha kellek Fűzfőnek, itt vagyok, de ha nem kellek – a koromra tekintettel is – visszavonulok a közigazgatástól. Szőnyeg János /akit méltán nevezhetünk a város bölcsének/, az első ciklusban korelnök képviselőként, bizottsági elnökként, egy rendkívül konfliktusos helyzetben azt kérte egy képviselő-testületi ülésen, hogy ennél az asztalnál csak egy párt legyen, a „FŰZFŐ Párt”. Tehát én „emberi színekben” a „FŰZFŐ Pártot” képviselve indulok a választáson. Soha nem csábított a bársonyszék, csak a felelősségteljes munka. Úgy is, mint volt pedagógus-iskolaigazgató, de úgy is, mint városvezető, képviselő…

A párt-, és választási kampány szóhasználatban Marton Béla a volt MSZP-s mumus, aki kapar a polgármesteri székért... Én azonban egy keresztény, magyar, értelmiségi lokálpatriótát ismertem meg benne. A joviális iskolaigazgatót, aki „nem középiskolás fokon” tanít, példát mutatva – talán – a többi indulónak, lehetőséget kínálva Balatonfűzfőnek…  

Stoffán György

https://stoffangyorgy44.blogstar.hu/./pages/stoffangyorgy44/contents/blog/98961/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?