Fasiszta író, nacionalista NAT… levélforma, a háborgó „demokratikus” pedagógusokhoz

Stofi01

Ha összevetem a mai oktatást – csak – azzal, amilyenben nekem volt szerencsém részesülhetni, már elkeserítő az, amit látok. Ha összevetem azzal a mai oktatást, amelyben apáink és nagyapáink részesedhettek, akkor azt kell mondanom, hogy drámai lesz a jövő… illetve nem is lesz efféle. Hiszen kik és hogyan fognak majd irányítani népet, nemzetet, ha már a tanáraiknak sincs meg erre a legalapvetőbb tudásuk, elkötelezettségük, erkölcsi felkészültségük, műveltségük?

Mindez akkor jutott eszembe, amikor láttam a mély-primitív és az igazságra mit sem adó, táblával fényképezkedő hölgyeket és urakat, akik magukról azt mondják, hogy pedagógusok – táblájukon a legújabb sorosista, hazug, nemzetellenes politikai jelszóval: „Fasiszta írót nem tanítok.” Eközben a liberálisok hangos ugatásba kezdtek, miszerint az új Nat (Nemzeti alaptanterv) nacionalista. E két velejes sommázatot látva már nem felháborodtam, hanem megnyugodva konstatáltam, hogy amit harminc éve írok, az egyszer s mindenkorra beigazolódott. S lám, milyen jó hogy már annyi idős vagyok, amennyi. Mert ennek a végzetes romlásnak a tetőpontját, azaz, az ország végleges elvesztését és a magyarság, valamint Európa megsemmisülését nem kell végignéznem – ha szerencsém van.

Mert ezek a „tanárok” nem tanárok, hanem politikai bohócok, játékszerek, akiknek annyi sincs a fejében, mint egy-kétszáz évvel ezelőtti elődeiknek a fenekében, akik az összevont falusi iskolákban is tudtak Nobel-díjasokat, érsekeket, tudósokat, katonákat… magyar embereket nevelni. Hiszen akinek ma, Magyarországon a magyar író, költő, a valósághoz közelítő magyar történelem nacionalizmus, az vaj’h mit tanít a kölyköknek? És akinek Wass Albert vagy Nyirő József fasiszta, az milyen nemzettudatot táplál a diákok fejébe?

Miközben a hírhedt kommunista spicli, Szabó István életműdíja miatt senki nem tiltakozik… s e táblás álpedagógus majmok közül senki nem tartott kartont maga elé, tiltakozva Niedermüller Hitlert is megszégyenítő, fajgyűlölő kijelentései miatt…  

Lássuk csak, mi az „Alapvetése” ennek az új kerettantervnek:

„A Nat a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, annak hagyományaira épül. Meghatározza azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítják az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot. A Nat emellett meghatározza az elsajátítandó tanulási tartalmakat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében. A Nat lefekteti a köznevelés elvi és tartalmi alapjait és kereteit, azaz meghatározza az alapműveltség kötelezően közvetítendő tartalmait az alap- és középfokú oktatási intézmények számára, beleértve a különleges bánásmódot igénylő tanulókat ellátó intézményeket is. A Nat a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identitást. A Nat elsődleges felhasználója a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus, valamint az intézményvezető. Ez a dokumentum az ő munkájukhoz ad iránymutatást, keretet.”

Végigolvasva a Nat-ot, én más miatt tiltakoznék, de nem teszem, mert az immár hetvenöt éves hazudozás után ez az alaptanterv is hatalmas előrelépés, de a nacionalizmustól fényévnyi távolságra van. Wass Albertről – „a fasiszta íróról” –tudjuk, hogy mindössze az hírhedt igazságszolgáltatás tartja fasiszta háborús bűnösnek, amely ma a székely Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt teljesen ártatlanul, a jog minden porcikáját szilánkokra törve, koholmányok alapján tartja egy román börtönben… de nem is folytatom a szélmalomharcot ezzel a politikai nyomoronc, műveletlen diplomás hordával, mert értelmetlen. Mert nincs akkora változás a Nat-ban, amiért ezt a cirkuszt a kormánynak fel kellene vállalnia, de a táblás diplomások is beláthatnák, hogy voltaképpen érdemi változás sehol sem áll be a tanítandó anyagban. Épp annyi kommunista szerepel benne, mint amennyi nem kommunista.

Inkább arról szólok végül, hogy mit hiányolok ebből a teljestől és tökéletestől még igen messze álló tananyagból. Irodalmunk nagy alkotói közül egyetlen szó sincs a magyar papköltőkről, zeneszerzőkről, zenetörténetről, művészettörténetről, vagy épp a gyermeki lélekről, noha az alsó tagozatban az volna a lényeges, hogy a tanulásra és a szellemi érték iránti igényre neveljünk.  A zenei és a művészeti oktatás nem úgy szerepel ebben a tantervben, ahogyan annak ma, szerepelnie kellene. Hosszú volna e helyen részleteznem a hiányosságokat, hiszen nem az a baj, ami benne van, hanem az, amit kihagytak belőle. Egy azonban bizonyos. Nőtt a követelmény és csak minimális mértékben csökken az óraszám… tehát az oktatás, a tanár és a diák egyaránt kárt szenved azt új Nat miatt. A gyermekek eddigi túlterheltsége nem csökken, s a tanárok is sokkal kiégettebbé, felületesebbé válnak majd.

Összességében: amelyik tanár egy kicsit is adott magára és diákjaira, az eddig is tanította Wass Albertet, Nyirő Józsefet, Virágh Benedeket, Faludi Ferencet, Szénási Sándort, Mécs Lászlót és Sík Sándort. Ahogyan a zenetanárok Bárdost és Tamás Alajost. Ám ők nem állnak táblával a kezükben tiltakozva a magyar kultúra ellen… A Nat-nak tehát, nem volt elég a felnőtté válás. A harminc év.  Mert Trianon is csak egy vessző utáni kiegészítésként szerepel a történelem tananyagban. Fel kellene nőni ahhoz, hogy valóban azt taníthassuk, ami a miénk és úgy, hogy a miénk is maradjon. Talán a heti öt tornaórából hármat lehetne a zenére és az irodalomra szánni… hogy a régi szállóigének megfelelő gyermekek ballagjanak el tanulmányaikat befejezve: ép testtel, és ép lélekkel…  

Stoffán György

https://stoffangyorgy44.blogstar.hu/./pages/stoffangyorgy44/contents/blog/89989/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?