Erdélyi "magyar" katolikus főpap a székelyek és saját papja ellen! - Bukarest ujjong...

Stofi01

Súlyos, székelyellenes nyilatkozatot adott ki Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, a gyergyóditrói segédlelkész és a ditrói székelyek ellen – Bukarest és Bergoglio szellemiségében.

Tudvalevő, hogy egy gyergyóditrói vállalkozó, a krisztusi tanításokat sutba dobva, éhbérért és minden emberséget mellőzve foglalkoztatta dolgozóit, mint ez a szombati falugyűlésen elhangzott a korábban e pékségben dolgozók szájából. Például, ha egy dolgozó kimerültsége okán (napi 24-26 órai munka után) elájult, azt kivitték az utcára, és onnan szedte föl a mentőautó… A vállalkozó – nem lévén már helyi munkavállaló, aki e rabszolgatartó üzemében dolgozott volna –, migránsokat hozott a faluba. Történetesen, két sri lankait, amiért a helyi segédlelkész, a falu lakosságával együtt tiltakozott a lépés ellen. Többek között kifogásolták, hogy nem saját morálján változtatott a vállalkozó, hanem bevándorlókat alkalmaz, ami jogos félelmeket kelt minden normális emberben, látva és tudva a nyugat-európai helyzetet. E félelmeknek is hangot adtak Gyergyóditróban a jelzett február elsejei gyűlésen.

Mivel a lakosság katolikus, a segédlelkész is csatlakozott népéhez, hiszen a papnak az a kötelessége, hogy népe érdekeit védje, azok mellett kiálljon. „Bíró Károly helyszíni beszámolók szerint kijelentette: a falubeliek félelme egy 1986-ban a székely és a roma lakosság között történt, egy halálos áldozatot követelő konfliktusra vezethető vissza, az emberek, szerinte, emiatt tartanak az idegenektől. „A mi kérésünk az, hogy adják vissza a biztonságunkat, amiben eddig éltünk, hogy ne kelljen féljünk attól, hogy mi fog történni. Nem kettejüktől (a két vendégmunkástól – szerk. megj.) félünk, hanem attól, hogy veszélyben a biztonságunk” – közölte a gyergyóditrói segédlelkész az Agerpres hírügynökség szerint” (Krónika című erdélyi lap)

 

A segédlelkész kiállását és gyűlölködőnek nem nevezhető megszólalását Gyulafehérvár nemrégiben nyugdíjba vonult, de Tamás József segédpüspököt nyugdíjazása miatt a Székelyföldön helyettesítő volt érsek egy, számunkra érthetetlen és ostoba megnyilvánulásával honorálta. A sajtóközlemény azonban teret adott a bukaresti nacionalista román sajtónak, amely médiumok közül az Adevarul vitte a pálmát. A lap egyenesen székely-magyar Ku-Klux Klánról ír, s komoly vádakkal illeti a segédlelkészt, valamint Orbán Viktort is belekeveri aljaskodó cikkébe. Diacionescu, a cikk írója többek között arról ír, hogy „Ditró az európai rasszizmus fekete térképe, és nem csak Ditró.” Nyilvánvaló utalás ez a mondata arra, hogy az erdélyi magyarság jeleníti meg ma Romániában a rasszista politikát, amelyet a magyar sajtóból és magától a magyar miniszterelnöktől merít. A segédlelkészről és az erdélyi katolikus egyházról így ír az Adevarul: „Ez a rasszista viselkedés nem jellemző a katolikus egyházra, sem a magyar népességre Romániában. Ez egy rendhagyó eset, sokkoló, és egy fiatalember frusztrációjából ered, akit tévedésből szenteltek pappá, és aki azt hiszi, hogy a középkorban él. Nem a ditrói székelyek vannak a középkorban, hanem ez a szegény pap nevelkedett a fajgyűlölet ideológiájában. Annak a magyar generációnak a tagja, amely 1990. után az intolerancia és a gyűlölet ideológiájában nőtt föl...” A cikkíró a magyar politikusok gyűlöletkeltésének eredményeképpen értékeli a ditrói problémát. „(…) az Orbán-kormány gyűlölet-politikájának eredménye” – írja Diaconescu. „A magyarországi média, amely tökéletesen kiszolgálja Orbán Viktor kormányát, beleplántálja a migránsok elleni gyűlöletet a magyarok lelkébe. Minél kevésbé tanult egy nép, annál hiszékenyebb a debilis politikusok hülyeségére, akik mindent megtesznek a szavazatokért. (…) A római katolikus papnak, nyugtatnia kellene az indulatokat és közvetítenie kéne a vitában, mert ez a hivatása.(…) A ditrói extrémisták éppen úgy viselkednek, mint az amerikai rasszista Ku Klux Klan szervezet. Még az hiányzik, hogy felgyújtsák az általuk terrorizáltak házait, mert az evidens, hogy a fenyegetések, amelyeket a migránsoknak szállást adók kaptak, nem légből kapottak. Ez a ditrói Ku Klux Klan.(...) Vajon miért félnek a magyarok a fajok keveredésétől? Az egész magyar nép nem egyéb, mint a különböző fajok és népek keveredése. Kezdve azoktól, akik Ázsia sztyeppéiről jöttek, aztán összekeveredtek a leigázott és kirabolt népekkel, mint a kunok, szlávok, románok és sokan mások, akiket az évszázadok során asszimiláltak.”

A cikkíró liberális kommenteket idéz, amelyekben még magyar liberálisok is elítélik a székelyeket és a papot, aki kötelességének és hivatásának megfelelően kiállt hívő népe érdekeit védeni.

Az kimaradt a cikkből, hogy miért látjuk folyamatosan az állam ortodox pópáit minden magyarellenes román megmozduláson, s ők miért nem csillapítják a gyűlölködőket ahelyett, hogy lázítják a jámbor román híveket? S miért nem tér ki arra is e nacionalista és magyar-gyűlölő újságíró, hogy a románok még a választásokat megelőzően is parancsba kapják pópáiktól, hogy kire szavazzanak… de nem is soroljuk a hamis állítások és rosszindulatú megjegyzések sorát, amellyel az Adevarul letette a garast mind Jakubinyi György, mind a Vatikán, mind Brüsszel, mind pedig Bukarest mellett. Ne felejtsük el, hogy az argentin katonai diktatúra alatt Bergoglio (ma Ferenc "pápa") két jezsuita rendtársát jelentette föl a hatóságoknál, akiket ezután letartóztattak és súlyosan megkínoztak. Az egyik feljelentett magyar volt... 

Inkább Jakubinyi nyugalmazott érsek magatartása elkeserítő, hiszen nem az embertelen vállalkozót – aki székely (árnyékszékely) létére lehordta népét a román sajtóban, feddte meg –, nem a ditróiak jogos követelése mellé állt, nem a székelység sérelmeit sorolta fel, hozzátéve e legutóbbit is, hanem saját papját alázta porig, mert a segédlelkész azt tette, amit Jézus parancsolt neki… ami a hivatása és a kötelessége. Megszólalása pedig, mint fent olvasható, mindössze egy kérés volt azokhoz, akik e helyzetet hivatottak lennének megoldani. Jakubinyi nem csak papját, hanem ezzel székely katolikus népét is elárulta. Nem lázított a segédlelkész, csak kért, mert tudja, látja és bőrén érzi – ma már még inkább! –, hogy a székely nép a mai világban elvész, ha drámai, elnyomott helyzetéhez még a migránsokat is közéjük telepítik. És ez nem elmélet, hanem az államelnök és a Soros irányította román kormány valós elképzelése…

Szomorú, ha egy főpap a székely nép ellenében azokat támogatja, akik az ő népét is, és az európai kereszténységet, az emberi életeket veszélyeztetik. Ma csak két migráns, majd ha a vállalkozó úgy dönt, egy félfalunyit hoz be, és ehhez még európai, állami támogatást is kap… – mint arról Diaconescu cikkében beszámol.

Az árulás mindig tragikus, ám az elmúlt száz év megtapasztalása után még szörnyűbb, kivált, ha azt egy katolikus főpap követi el a rábízott székely hívek ellen. Ez történt ugyanis Márton Áron hűséges katolikus székelyeivel, Márton Áron harmadik utóda által… Körmönfont árulás ez, hiszen számos román településen utasították el a bevándorlók munkalehetőségét a település vezetői, lakosai... s egyetlen pópának sem jutott eszébe, hogy ezért papját vagy a román lakosságot nyilvánosan megszégyenítse...  

Alább olvasható az Adevarul cikke és Jakubinyi György sajtóközleménye, amit nem véletlenül, román nyelven is közölt a romániai katolikus lap…  

Bizakodva mondjuk el azonban ezerszer is... a könyörgést…

„Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító Jel legyen mindannyiunk számára”.

 

https://romkat.ro/2020/01/31/sajtokozlemeny-a-ditroi-esemenyek-kapcsan/

https://adevarul.ro/news/societate/ku-klux-klan-unguresc-ditrau-harghita-maghiarii-multumesc-viktororban-1_5e340b2d5163ec4271a13934/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=MdUKi7oj5GA&feature=share&fbclid=IwAR2792MU0stwipAOD69VqK5xMuI23wTcBU8K7UUtjWgDClE06dseHXLl2hQ

Stoffán György

https://stoffangyorgy44.blogstar.hu/./pages/stoffangyorgy44/contents/blog/89930/pics/lead_800x600.jpeg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?