Marc Roscoe Loustau, aki Szentszéknél feljelentette Orbán Viktort és a székelyeket

Stofi01

A jezsuiták „America” című magazinjának újságírója Marc Roscoe Loustau zsigeri gyűlöletet érez a magyar keresztények iránt. Mint szociálantropológus, három éven keresztül élt Csíksomlyón, ahol a zarándoklat etnográfiáját és a székely katolikus kisebbséget tanulmányozta, kifejezetten a magyarság ellen felhasználva doktori kutatását. A Mária-tisztelet ellen, valamint a rózsafüzér imádságot mondókkal szemben is hasonló ellenérzést tanúsított, mint maga az argentin jezsuita érsek, Róma mai püspöke, Bergoglio. Nem csoda, hiszen lapja, a katolikusnak mondott America már évekkel ezelőtt is az egyház hivatalos tanításával ellentétes cikkeket jelentetett meg. A lap rendszeresen jár Bergoglio érseknek is, aki nem tiltakozott az abban megjelent írások ellen.

2013-ban írt doktori disszertációja a csíksomlyói ferencesek által kiadott értékes kiadvány, Losteiner Leonárd művét figurázza ki, a Máriához folyamodó híveket pedig ostobának, esztelennek és bigottnak nevezi. Összességében abnormálisnak definiálja doktori „művében”, a Máriában való bizalmat, Csíksomlyót pedig veszélyes magyar nacionalista központként aposztrofálja.  

Katolikus-, és magyarellenessége minden egyetemi előadásában – többek között a Pázmányon is! – megnyilvánul. A mai bomba, amely Orbán Viktor és a „nacionalista Csíksomlyó” feljelentésével csúcsosodik ki, nem mai keletű. Évekkel ezelőtt kezdődött el a „kutatás”, évekkel ezelőtt megkeresték azt a – sajnos ma gyenge – pontot, amelyen keresztül lyukat lehet ütni a volt kommunista országok erősödő kereszténységén és a hagyományosan erős magyar katolicizmuson. Kísérleti terepnek jelölték ki Magyarországot és Erdélyt, mert a kettős helyszín nagyobb betekintésre és rombolásra adott lehetőséget.

Maga a pápalátogatás is ennek a kutatásnak és a magyar katolicizmus letörésének, egyesítésének, azaz a nemzeti lét felhígításának a része. Ezt bizonyítja a korábban említett cikk is, amelyben nyilvánosan feljelenti Bergoglionál a magyarokat, s teszi ezt úgy, hogy lázítja a románságot, s látszólag erősíteni igyekszik az ökumenét. Ördögi körben toporog tehát az erdélyi katolikus magyarság, hiszen papjaik sem tudják, miről szól ez az egész, a liberális genderizmus által kitervelt somlyói magyar kegyhely-megsemmisítés, amely kísérlet szisztematikusan zajlik immár csaknem tíz esztendeje. S eközben a ferencesek is levették derekukról a pápa és Marc Roscoe Loustau által egyformán kifogásolt rózsafüzért.

Marc Roscoe Loustau a jezsuiták lapjában írott cikkében azt is megemlíti, hogy a magyar és székely zarándokok felejtsék el, hogy Bergoglio hozzájuk megy, hiszen ez képtelenség akkor, amikor a román elnök meghívásának tesz eleget, s a román elnök a német kisebbséghez tartozik és maga is lutheránus.

Az amerikai unitárius újságíró, a jezsuiták sátánista lapjában tehát elkezdett egy nyilvános támadást a magyarság, a magyar kereszténység és a magyar kegyhely ellen, amit kevesen értenek, ezáltal pedig, sok pap és püspök válik ennek az alantas és nem könnyen felismerhető törekvésnek az áldozatává, az ezer éves magyar katolicizmussal és nemzettel egyetemben.

A fentiek alapján tehát kijelenthetjük, hogy a csíksomlyói pápalátogatás és Marc Roscoe Loustau cikkbéli „feljelentése”, valamint Dan Tanasa és Andrei ortodox püspök aljas cselvetései elhozták a legnagyobb próbatételt az erdélyi magyarság, székelység, az erdélyi magyar kereszténység-keresztyénség számára. Ha pedig ezt erdélyi és anyaországi papjaink, lelkészeink és püspökeink nem ismerik fel, és nem világosítják fel népünket, akkor bűnösebbek a cikk írójánál… mert sírásóivá válnak a szentistváni magyar kereszténységnek. Magyarország, és a székelység vagy keresztény lesz vagy nem lesz. Ma az utóbbihoz közelítünk, ha folytatódik a pápalátogatás vakbuzgó reklámozása, és a hívek „lelki félrevezetése”. Mert látnia kell minden egyházi és világi vezetőnek, hogy a magyarságot a kereszténység tartotta meg az utóbbi száz évben és ma ezt a biztos alapot kívánja az egyházon belül szervezkedő liberális-genderista csoport lerombolni, Marc Roscoe Loustau és Bergoglio hathatós támogatásával és közreműködésével.

S mert nem a pápa személye az egyház, és mert nem a katolikus egyházzal van a baj, hanem egy sátáni csoporttal… ezért ma kell a leghatározottabbnak és a legerősebbnek lennie nemzetünknek és papjainknak a hitben, az elkötelezettségben, az Isten iránti hűségben és teljes bizalomban. Mert nekünk, Szent István, Szent László, Mindszenty, Márton Áron, Apor Vilmos, Ordass Lajos, Ravasz László, Csiha Kálmán, Jakab Antal… és sorolhatnám… jelenti  az Egyházat, a hitet, a kereszténységet, a hűséges és őszinte Krisztus-követést!  

Stoffán György

(források:

http://www.marcloustau.org/religious-experience/; https://www.ceu.edu/building/zrinyi-u-14?page=28;

http://holycross.academia.edu/MarcLoustau/CurriculumVitae;

https://www.academia.edu/35402078/Interview_with_Marc_Roscoe_Loustau_Editor_the_Journal_of_Global_Catholicism_AnthroCyBib_The_Anthropology_of_Christianity_Citation_Blog )

P.s.: Cikkünk megjelenését követően a Magyar Jezsuita Rend az alábbi nyilatkozatot tette közzé: 

https://jezsuita.hu/a-magyar-jezsuitak-ovatossagra-intik-a-ferenc-papa-csiksomlyoi-utjarol-cikkezo-america-magazint/?fbclid=IwAR0X_5x3nEkv6O5D0-cXgzEqQU8U1kDaa9SBDVMP9rPiKnneI5Ts4znsYvk

https://stoffangyorgy44.blogstar.hu/./pages/stoffangyorgy44/contents/blog/72152/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?